Objectieve ProefAjuinen (OPA)    PRIVACYVERKLARING

 

De vereniging Objectieve ProefAjuinen (OPA) respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft via website, e-mail of andere wijze, vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Welke persoonsgegevens van jullie gebruiken we?

Het betreft je naam, je postadres en mailadres als lid van OPA of als geïnteresseerde die wenst op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van OPA.

 

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Nieuwsbrief met daarin informatie over onze organisatie, lidmaatschapsaangelegenheden, uitnodigingen vergaderingen, standpunten, nieuws van de koepelorganisatie Zythos vzw, abonnement De Zytholoog.

 

Beveiliging en bewaartermijnen

OPA zorgt ervoor dat je persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn tegen ongeautoriseerd gebruik of toegang, wijzigingen en onrechtmatige vernietiging. Wij geven je gegevens niet door aan derden. De persoonsgegevens worden zolang als noodzakelijk is voor de eerder genoemde activiteiten bewaard, of zolang als de wet dat voorschrijft.

 

Meldplicht datalekken

Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Er is een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Deze meldplicht houdt in dat wij bij (het vermoeden van) een ernstig datalek direct een melding moeten doen bij autoriteit persoonsgegevens. Soms moeten wij het lek ook melden aan betrekkenen.

 

Vragen en recht op inzage en correctie

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door OPA, of als je deze gegevens wil inzien of wijzigen, kan je contact opnemen via de website http://www.opa-aalst.eu .

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website of via de nieuwsbrief. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kan je contact opnemen via onze website http://www.opa-aalst.eu   

 

Deze verklaring is opgesteld op  26 juni 2018.