Zythos enquête

Bierconsument vraagt duidelijkheid !

Zythos enquête ‘Consument en Bierwetgeving’ stelt vast

De afgelopen maanden verzamelden de Lokale Verenigingen van Zythos vzw zo veel mogelijk enquêteformulieren. Uiteindelijk werden er meer dan 1.000 ingevulde exemplaren opgehaald. Bijna 900 hiervan waren ingevuld door niet-Zythosleden en deze werden gebruikt ter evaluatie. Dit aantal is meer dan voldoende om te spreken over een representatief gedeelte van de Vlaamse bevolking en zeker wat betreft de Vlaamse bierconsument.

Bekijk de resultaten per vraag.

Ingrediënten

Uit deze enquête blijkt vooreerst dat de Vlaamse bierconsument vooral meer en correcte informatie wil. Bijna 60% zou graag de ingrediënten vermeld zien op het etiket. Momenteel beperkt dit zich in sommige gevallen gewoon tot de vermelding ‘bevat gerstemout’. Het kan toch niet dat er wettelijk meer informatie moet vermeld worden op dierenvoeding dan op een flesje van onze nationale drank. Een volledige ingrediëntenlijst is dan ook een noodzaak, met vermelding van alle mogelijke toevoegingen. Bier is een eerlijk product waarbij vermeld mag worden wat er gebruikt wordt om het te produceren.

Etiketbieren

Voor wat betreft etiketbieren, dit zijn geen originele bieren maar eenzelfde bier dat met verschillend etiket op de markt komt, bestaat er een nog grotere meerderheid (bijna 85%) om de naam van het moederbrouwsel op het etiket te vermelden. Een even grote meerderheid is er om de exacte plaats van productie te vermelden. Er zijn momenteel teveel gelegenheidsbieren op de markt waarvan het moeilijk of niet te achterhalen is waar het bier gebrouwen is. Maar dit geldt ook voor sommige abdijbieren en tevens voor de bieren van de bierfirma’s.

Meer dan 60% kent zowel het fenomeen van etiketbieren als het feit dat bepaalde brouwerijen impliciet voorhouden dat een bepaald bier op een bepaalde plaats wordt gebrouwen zonder dat dit effectief zo is.

Houdbaarheid

Nog meer informatie op het etiket: hoewel meer dan 65% van de bierconsumenten zegt rekening te houden met de houdbaarheidsdatum op het etiket, zegt een even groot percentage voorstander te zijn van een botteldatum. De combinatie van zowel houdbaarheidsdatum als botteldatum is perfect mogelijk. Bijvoorbeeld: de vermelding "houdbaar tot 30/11/2012" met daarbij ook de vermelding, "gebrouwen 4 jaar voor houdbaarheidsdatum" voldoet perfect aan de doelstellingen van Zythos. Hoewel we nog altijd meer gewonnen zijn voor een vermelding van beide data zoals momenteel al het geval is bij het Orval bier.

Uiteraard zou dit vooral van belang zijn voor de speciaalbieren met hergisting op fles of vat, maar ook voor gefilterde en gepasteuriseerde bieren zoals de pilsbieren, kan een botteldatum nuttig zijn.

Fruitbieren

Een zeer kleine meerderheid drinkt nooit zoete fruitbieren. Opvallend en zeker te vermelden is dat vrouwen en mannen nagenoeg dezelfde score halen. Het gezegde dat het vooral vrouwen zijn die zich aangetrokken voelen tot de zoetere (fruit)bieren is hiermee nogmaals ontkracht.

Mogelijk haalden deze zoete fruitbieren een aantal jaren geleden een pak meer “Ja-stemmen”, en beleven zij momenteel een kleine teruggang. Blijkbaar zijn de iets meer bittere bieren, maar ook de authentieke (en dus meer zure) kriekbieren (Oude Kriek) aan een opleving bezig. Een evolutie die we enkel kunnen toejuichen.

De 60% die “Neen” antwoord op de vraag: denkt u dat er volledige vruchten gebruikt worden in de commerciële (zoete) fruitbieren?, bewijst dat de bierconsument vrij goed op de hoogte is van wat er juist in bier zit.

Basisingrediënten

Dat blijkt ook uit de lijst met basisingrediënten die werden voorgeschoteld. De 3 “echte” basisingrediënten van de lijst scoren het hoogst. Opvallend is wel dat Hop op nummer 1 staat, dus voor Water en Granen. Hoewel zowel Suiker als Kruiden niet echt basisingrediënten zijn, worden ze toch door de helft van de deelnemers aan de enquête als dusdanig erkend. Suiker wordt slechts in zeer beperkte mate gebruikt en dan nog meestal om de nagisting op te starten. Kruiden worden vrij frequent gebruikt bij Belgische bieren, maar de bijna 50% is toch een zeer hoge score. Nog opvallender is de hoge score van Toegevoegde Alcohol, terwijl dit nauwelijks of nooit toegepast wordt. Maïs en Rijst scoren dan weer iets lager dan verwacht, terwijl (één van) beide vooral bij de productie van pilsbieren bijna steeds gebruikt wordt. Ook Kleurstoffen scoort betrekkelijk hoog. Blijkbaar weten veel bierconsumenten dat donker bier vaak gecreëerd wordt door toevoeging van donkere kandijsuiker in plaats van met gekleurde mout.

Trappist

Een overgrote meerderheid (95%) meent de trappistenbieren te kennen, toch blijkt dit niet helemaal gegrond te zijn. Ook al scoren de trappistenbieren duidelijk het hoogst, toch kunnen we niet voorbij aan het feit dat ook de niet-trappistbieren van de lijst tussen de 13 en 15% halen. Nog te veel bierliefhebbers kennen het verschil niet tussen een (erkend) abdijbier en een trappist. Misschien moeten brouwers van abdijbieren hierover duidelijker informatie verspreiden naar de consument. Immers, kwalitatief is er geen enkel verschil tussen beiden.

Opvallend is ook dat de kleinste trappistenbrouwerij met het moeilijkst te verkrijgen bier, Westvleteren, het hoogste scoort. Hiervoor zal de hype rond het beste bier ter wereld en de vele persartikels die dit opleverde, zeker mede verantwoordelijk zijn.

Rochefort is blijkbaar de minst gekende trappist.

Brouwerijen

Bijna 40% van de deelnemers van onze enquête denkt dat er meer dan 150 brouwerijen in België zijn. Hier slaat de bierconsument de bal wel serieus mis. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vele mensen het verschil niet kennen tussen een bierfirma en een brouwerij. De laatste jaren zijn er heel veel bierfirma’s bijgekomen zodat het aantal brouwerijen en bierfirma’s samen inderdaad boven de 150 ligt. Zoals hierboven reeds aangehaald zou deze onduidelijkheid kunnen weggewerkt worden door de exacte plaats van productie op het bieretiket te vermelden.

Minder dan 30% heeft het bij het juiste eind. (tussen 100 en 150) Ook opvallend dat bijna 15% denkt dat er minder dan 50 brouwerijen in België zijn.

Aantal bieren

Wat betreft het aantal verschillende bieren dat men denkt te kennen, hier is de bierconsument duidelijk zeer bescheiden. 80% denkt van minder dan 100 bieren te kennen en dat terwijl er enkel in België al meer dan 1.000 biernamen te ontdekken zijn. Waarschijnlijk is de bierconsument niet avontuurlijk genoeg aangelegd en blijft vrij traditioneel in zijn keuze. Slechts 2% beschouwt zich als kenner en denkt meer dan 500 bieren te kennen.

Zythos ?

Meer dan 70% had voor deze enquête nog nooit van Zythos gehoord. Dat we serieus aan naambekendheid moet werken, beseffen we maar al te goed. Hopelijk is deze enquête een eerste aanzet hiertoe. Toch vinden we de bijna 30% “Ja” een meer dan behoorlijke score.

Gelukkig vindt bijna 80% van de consumenten dat Zythos vzw recht van bestaan heeft en dit is zeker een schouderklop voor de vele vrijwilligers die zich inzetten om de Belgische Biercultuur te verspreiden. De hoge scores voor meer en juiste informatie op bieretiketten en het nut van een botteldatum, toont aan dat de Zythos doelstellingen belangrijk zijn. Zythos zal dan ook met meer moed dan tevoren deze doelstellingen naar voren brengen naar de Belgische Brouwers maar ook naar de overheid toe.

M/V

Tot slot nog vermelden dat bijna ¾ van de invullers mannen waren. Blijkbaar voelt de mannelijke bierconsument zich meer aangesproken tot deze materie. Maar dit wil zeker niet zeggen dat de vrouwen geen interesse hebben. Hun antwoorden liggen volledig in de lijn van wat de mannen antwoorden. En ook hun commentaar, bewijst dat zij serieus met bierproeven bezig zijn. Een heugelijke vaststelling.

Leeftijd

De leeftijd van de deelnemers toont een mooie spreiding van alle leeftijden die zich bierconsument mogen noemen.