Update Google maps

Google maps update

De bierige kaarten werden geactualiseerd. Je vindt er nu de lijst met brouwerijen en bierfirma's dd. 1/05/2009.

Hoe ?

Je vind de toegang tot de kaarten in het menu-item "Google Maps"