Middeleeuws banket 2009

OPA gaat terug naar 1509

gekroonde_ambachtsliedenU lieden zyt ghenoodigt opt schoon banquet gegheven door de scepenenen vander stede tot Aelst ende het Ambaght van de Vier Gekroonden ter verwelcominck vande Weledele Heeren bouwmeesters Dominicus De Waghemaker uyt Antwerpen ende Anthonis Keldermans uyt Mechelen.

Ter geleghendtheyd hunlieder visitatie ende inspectie der wercken aender nieuwe kercke tot Aalst.

Saterdagh 28 meerte 1500 ende neghene omme zesse uren naermiddagh in den kelder van tscepenenhuys ende tbelfort up de Groote Merckt tot Aelst.

 

Eene ryckelycke maeltydt zal door den ghekenden meester van cockerye Hugo Jacobs ghemaect ende bereydt wordene ende het bier sal overvloedichlyk vloeien.

 

Daer sal opghediendt ende geserveerdt worden

 • Omme appetyt te hebbene eenen kobbeken Ypocras ende Kippers
 • Item Caleysken ofte broodtsoppe
 • Item Pastye van Gansen
 • Item Salme met Preye
 • Item oock Ghecloven Nonnen
 • Item dan noch Ghebraden Ent vogel oft Peckels
 • Item letste op tafele gheset Creyme van Moerbeecke
 • Ende daerby allerdeughdelycxte bieren uyt Vlaenderen ende Brabant

U seyt wellecome!

Middeleeuws Banket OPA

Zaterdag 28 maart, middeleeuwse kelder Belfort, Grote Markt Aalst
Aanvang: 18 uur

Menu

 • Kippers met Ypocras om door te spoelen
 • Broodsoep
 • Pastij van gans
 • Zalm met gekruide erwtenpuree
 • Gevulde eieren
 • Gebraden Eend met pickelsausje
 • Moerbeekse crème
 • Traditionele bieren

Aangepaste kledij (nieuwe mode lente 1509) verplicht (brochure met tips bij inschrijving)
Prijs : € 50,00 alles in: 6 gangenmenu, bier naar believen, muziek, sketches, dans...
Inschrijving enkel door overschrijving op rek. nr. 001-2450950-30 van Opa, Glazentorenweg 13 Mere

De restauratie wordt verzorgd door het gerenommeerd Gents cateringbedrijf Uitzend Gastronomie, o. a. gespecialiseerd in middeleeuwse festijnen. Raadpleeg de website: www.uitzendgastronomie.be

Het aantal plaatsen is beperkt; tijdig inschrijven is dus geraden!