Middeleeuws banket 2006

Aen de weledele lieden vanden lande ende hunne hooghgeachte damen...

Opa organiseert tweejaarlijks een Middeleeuws banket, dit keer op zaterdag 18 november. Dit banket staat uiteraard in het teken van oude biersoorten, die in getrouwe replica's van Middeleeuwse drinkbekers gedegusteerd worden. Ook de gerechten zijn Middeleeuws.

Aangezien we altijd exact 500 jaar terug in de tijd gaan, vieren we dit jaar, anno 1506:

‘den goeden ende geluckighlyken afloop ende beëindiginghe der wercken aan den Blauwen Toren up de vesten vander Stede tot Aelst'.

Josephus Van den Steen (wat is in eenen naem), entrepeneur ende aennemer van bouwkundighe wercken ende Jan Lowis, bouwmeester ende meester-vrymetser vander stede tot Aelst, bieden ulieden een rykelick bancket aen in den kelder van het belfort.

Sketches (krakeelmaekende ende scheldende wyven!), muziek, dans enzovoort zijn gebaseerd op historisch onderzoek.

De toegangsprijs bedraagt 50 euro per persoon, maar daar is alles in begrepen: 7-gangenmenu, drank, entertainment...

We vangen aan om 18u30 met een attractie op de Grote Markt van Aalst.
Middeleeuws tenue is wel verplicht, maar u krijgt van ons de Burda Herfst 1504 en een aantal adressen van costuumverhuring aan schappelijke prijzen.

Inschrijven door overschrijving van het bedrag op rek nr. 001-2450950-30 van Opa, Glazentorenweg 13 Mere!
Voorrang wordt gegeven voor leden van OPA (tot nader bericht op de website)

Voor meer inlichtingen:
Jan Louies 053/78 70 06 of e-mail (Louies-Buyle"apestaart"fulladsl.be)